top of page
barley-field-ga8d30cf8a_1920.jpg
In the Classroom
GEP logga_transparent.png

Gå med i konceptet som
ger bilbatterier fördubblad livslängd

ApoS-utan_orter-Gr”nska_bild.png

I Gislaved pågår
utvecklingen av en AI-styrd energipark

Parken ska bestå av tre komponenter i ett unikt energikoncept. Lösningen består av tre komponenter i form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återvunna elbilsbatterier och vätgasproduktion.

Just nu pågår förberedelser för att energiparken ska kunna vara klar för driftsstart 2024. 

Skärmavbild 2023-06-13 kl. 15.14.18.png

Se hur parken växer fram! 

NU FÖRBEREDS MARKEN!

Just nu pågår grävningsarbetet som ska förbereda marken för Gislaved Energipark. Totalt 4000 solpaneler ska monteras på en 4 hektar stor yta.

GEP nedfällning skog.jpg

Mars, 2023

Priset Årets nytänkare som delas ut av Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län gick till Bengt Palmquist och Hans Brunström för initiativet med Gislaved energipark. 
sciencepark-gislavedenergipark-nytankare2023.jpeg

April, 2023

Första containern med energilager levererades till området 11 maj. Totalt kommer fyra containrar finnas i energiparken. Läs mer om processens framfart här. 
20230511_085627_edited.jpg

Maj, 2023

Deltagande på mässan El för alla på Scandinavian Raceway i Anderstorp 19-20 augusti. 
Anderstorp.jpg
Nytt samarbete med Solkompaniet som kommer att ansvara för installationen av solcellsanläggningen. Solkompaniet inleder arbetet under november månad och monterar solpanelerna med ett svenskt montagesystem som är tillverkat lokalt i Hestra utanför Gislaved.  

Läs mer om samarbetet på Solkompaniets hemsida. 
Samarbetspartner Solkompaniet.png

Nov, 2023

Tisdag 5 december invigdes snabbladdaren (400 kW) i Gislaved Energipark. Gislaved Energi stod för inbjudan och uppvisning där gästerna bestod av Landshövding Helena Jonsson som talade och klippte band och kommunrepresentanter samt samarbetspartners med flera. 
Invigning av snabbladdare
20231205_101228
20231205_095956
20231205_101107

Tredje energilagret levererat 11 januari. Än så länge enbart som ett containerskal som ska fyllas med second life-batterier.

Jan, 2024

Gislaved Energipark först ut med handel av stödtjänster till elnätet från återbrukade batterier

Sedan 14 mars har Gislaved Energipark levererat stödtjänster till hela Sveriges elnät. Det rör sig om energilager med återbrukade batterier från elfordon som ställs till förfogande vid en eventuell störning i elnätet.

 

Stödtjänsten som sedan tidigare godkänts för leverans av Svenska kraftnät heter FCR-D (Frequency Containment Reserve Disturbance) som bidrar till ökad trygghet och balans för både elnät och samhälle. Detta framsteg är ett viktigt steg mot en mer hållbar och effektiv energihantering och det visar hur återbrukade resurser kan spela en avgörande roll i att säkra vår elförsörjning.

 

Leverantör av energilagren med återbrukade batterier är Ecris till Gislaved Energipark genom underleverantör PLS Energy Systems, medan Aire hanterar mjukvaran för energiflödena i anläggningen.  

DSCF0955.JPG

Mars, 2024

Hör Hans Brunström, vd för Gislaved Energi, berätta om energiparken som en del i den gröna omställningen. 
SR Gislaved Energipark.webp

Aug, 2023

GEP Koncept 2.0 .png

Förnyelsebar energi, innovation och återbruk

Det är sammansättningen av energiparken som gör den unik. Lösningen består av tre komponenter i form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återbrukbara batterier och vätgasproduktion.

 

Med Gislaved Energipark som språngbräda finns en god grund och förutsättningar för fler liknande idéer och projekt som svar på den rådande energi- och klimatkris vi är mitt uppe i.

GEP Koncept 2.0 .png

Lösningen skapar 
balans i energisystemet

Parken är mer än ett viktigt initiativ i Gislaved. Den är ett svar på den problematik vi dagligen möter med klimatföroreningar och opålitlighet
i energisystemet. 

 

Förutom att vara ett betydande bidrag till hållbart entreprenörskap i Gnosjöregionen i Småland är parken en avgörande del i lösningen för ett energieffektivt Sverige. Konceptet är lokalt framtaget för att passa en världsmarknad i stort behov av smart energieffektivitet.

Skalbart koncept
med stora miljövinster

För Gnosjöregionen är Gislaved Energipark ett betydande bidrag från energisidan. Anläggningen står för hållbarhet, innovation och tillvaratagande av resurser. Med anläggningen som epicentrum är resultatet en renare och friskare närmiljö som banar väg för fortsatt företagsamhet i regionen. 

 

Anläggningen är att betrakta som ett resultat av företagare och entreprenörer som aktivt söker lösningar som kan ersätta dåliga energilösningar på marknaden och i samhället.

hd-wallpaper-gefa89ed5e_1920.jpg

Energiparken
och de globala målen

Energiparken är i linje med Agenda 2030 och de sjutton globala målen. Den är planerad för att säkerställa effektivt resursutnyttjande som bidrar till att klimatmålen uppfylls. 

Allt du behöver veta om Sveriges grönaste energipark

 • Återanvända batterier från elbilar (EV-batterier) står för energilagringen.
   

 • Vätgas som produceras via solcellerna har stora miljöfördelar och kallas för grön vätgas.
   

 • Parken blir den sjätte solcellsparken i Jönköpings län.

 

 • Cykelkostnaden för de återanvända bilbatterierna är hälften så stor jämfört med nyproducerade batterier.
   

 • Anläggningen beräknas minska koldioxidutsläppen med cirka 850 ton per år.

Vill du vara med

och göra skillnad? 

Läs mer på Lokalfinansiering.se här eller kontakta oss. 

 

Bengt Palmquist, 070-5695270 

bengt.palmquist@plsenergy.se

 

Hans Brunström, 0371-589104

hans.brunstrom@gislavedenergi.se

Tack för ditt meddelande!

bottom of page